Jakie pliki przyjmujemy do druku?

Do druku akceptujemy pliki w formatach PDF, TIFF. Plik zapisany w formacie PDF powinien być zgodny z programem Adobe Acrobat Reader 4.0 wersja 1.3. Prawidłowo przygotowany projekt w formacie PDF powinien posiadać spady, czyli obszary wychodzące poza krawędź cięcia z każdej strony wynoszące minimum 3 mm. Ważne elementy projektu powinny być oddalone od linii cięcia, bądź wykroju co najmniej 3mm. W pliku nie powinno być przeźroczystości, powinny zostać spłaszczone wszystkie warstwy dokumentu. Plik  powinien być przygotowany w wielkości 1:1, a rozdzielczość grafiki rastrowej DPI  (ang. dots per inch), czyli liczba punktów obrazu przypadająca na cal, nie powinna być mniejsza niż 300. Plik powinien być zapisany w trybie CMYK bez profilu ICC. Ponadto wszystkie czcionki powinny być osadzone lub zamienione na krzywe. Prosimy nie stosować opcji overprint (nadruk) na kolorach CMYK innych niż czarny  (K-100%) ponieważ może to spowodować zmianę koloru pracy na zupełnie inny. Stosowanie opcji overprint (nadruk) dla elementów w kolorze białym spowoduje że nie będą one widoczne na wydruku. Materiały graficzne należy dostarczyć w pliku PDF oraz TIFF bez naniesionego wykrojnika, oraz osobno plik poglądowy JPG. Wydruki broszur, których łączna liczba stron (czyli razem z okładkami) wynosi więcej niż 4, należy przygotować w jednym pliku zawierającym każdą stronę do druku osobno jako stronę pliku PDF.

 Nazwa pliku powinna zawierać, nazwę zlecającej firmy, nazwę bieżącej pracy, format oraz nakład netto.

Przygotowanie do druku rozpoczynamy od automatycznego sprawdzenia pliku m.in. pod kątem formatów, spadów, orientacji i ilości stron,  kolorystyki, rozdzielczości map bitowych, a także występowania warstw i overprintów.